Anh luffy bán thẻ hình (2)


Nhận thu gom order mọi sản phẩm từ US - UK- JP- Taobao
Giá cả đăc biệt với thẻ hình yugioh, đồng hồ cơ từ các web như ashford.com hay jomashop.com ,....
Mong các bạn tìm được sản phẩm mình cần tại shop